Kontakt

TECHFILM Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
02-738 Warszawa

TECHFILM Sp. z o.o. jest własnością Skarbu Państwa i swoją działalność rozpoczęła 01-08-2002 roku.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 1.800.000,- PLN

 

KRS: 0000120619
NIP: 525-000-93-06
REGON: 000274861

Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.techfilm.pl

Sekretariat
tel.: (22) 853 50 45
e-mail: sekretariat@techfilm.pl

Gł. Księgowy
tel.: 515 480 294
e-mail: t.dyminska@techfilm.pl

Dział administracyjno-gospodarczy
tel.: 502 473 635
e-mail: g.zarychczynski@techfilm.pl

Nasza siedziba: