Techfilm Spółka z o.o.

Profesjonalna produkcja filmowa i telewizyjna

Zajmujemy się produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

TECHFILM Sp. z o.o. jest własnością Skarbu Państwa i swoją działalność rozpoczęła 01-08-2002 roku. Techfilm spółka jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług Filmowych Techfilm – Przedsiębiorstwo Państwowe.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120619

Wysokość kapitału zakładowego : 1.800.000,- PLN

Nasze doświadczenie


Rok założenia
m2 powierzchni
Godzin na planie
Nagrody i nominacje

Zespół Techfilm Spółka z o.o.


Szczegółowe informacje

BiP